Якщо ти молодий, амбіційний та хочеш навчатися в найпрестижнішому вузі України і тим самим бути на вістрі запитів сучасних проблем гуманітаристики, бажаєш бути конкурентноспроможним та професійно кваліфікованим - твій вибір - відділення «релігієзнавство» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Що вивчатимеш?

Різноманітні релігії, особливості їх становлення та роль в житті тих чи інших народів.
Поява вірувань, уявлень та культів в історії людства та їх видозмінені сучасні форми.
Взаємовпливи релігії з філософією, культурою, економічним та політичним життям. Тим самим на прикладі релігієзнавства уможливлюється узагальнення різних сфер знань, їх панорамне бачення.
Конфесійне сприйняття важливих проблем сучасності та особливості їх розв’язання у контексті певних релігійних об’єднань.
Актуальні проблеми філософії, політології, правології, міжнародних відносин розглянуті у релігієзнавчій перспективі.

Які набудеш компетенції?

Знання сутності і специфіки сучасних релігієзнавчих проблем, знання релігії в регіональній і глобальній перспективі, релігійних та етнічних аспектів сучасної світової політики, ролі релігієзнавства в сучасних міжнародних відносинах.
Налагодження контактів з різними вітчизняними та міжнародними навчальними та науковими центрами, релігійними організаціями.
Знання основоположних концепцій світового та вітчизняного релігієзнавства, шкіл і напрямів: суттєвих відмінностей між ними, важливих аспектів релігієзнавчих дискусій сучасності.
Розуміння специфічних особливостей релігійної та релігійно-філософської думки Заходу і Сходу, релігійної та світської філософії, їх врахування в теорії та практиці сучасних міжнародно-правових відносин.
Вміння організувати релігійний туризм та паломництво.
Розробка стратегічних програм міжнародних релігійних відносин з метою упередження конфесійних негараздів, встановлення діалогу і примирення громад і конфліктуючих сторін.
Здатність і вміння розробити разом з іншими членами колективу спільні наукові інноваційні проекти та їх практичне впровадження.
Уміння аналізувати та узагальнювати результати наукових робіт у вигляді публікацій, звітів, експертних висновків, аналітичних записок тощо; набути навички проведення семінарів, круглих столів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на вітчизняному та  міжнародному рівнях.

Де працюватимеш?

Міжнародні консультативні органи, міжнародні організації, міжнародні релігійні організації (ПАРЄ, ООН, Всесвітня Рада Церков).
Державні регіональні комітети у справах релігії, силові структури (в університеті є військова кафедра).
В організаціях релігійного туризму та паломництва.
ВНЗ та інші освітні установи, конфесійні об’єднання України.
Міжнародні та регіональні експертні ради та консалтингові центри.
Громадські об'єднання, консультативні центри по роботі з представниками різних конфесійних і національно-культурних організацій регіону.
Установи культури, мистецтва, засоби масової інформації (телебачення, радіо, преса).

 

ремонтненский район ростовской области
строительная компания стройремкомпани.