-

ОГОЛОШЕННЯ

28 вересня 2017 року о 10.00 (ауд.330) на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.43 відбудеться захист дисертації

Калача Дмитра Михайловича
на тему: «Міжконфесійний діалог у сучасній Україні: філософсько-релігієзнавчий аналіз»

на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство

Науковий керівник: доктор філософських наук, доцент Кондратьєва Ірина Владиславівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри релігієзнавства.

Офіційні опоненти:

-доктор філософських наук, професор Чорноморець Юрій Павлович, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, професор кафедри культурології;

-кандидат філософських наук, доцент Саух Юрій Петрович, Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри політичної аналітики та прогнозування.

ремонтненский район ростовской области
строительная компания стройремкомпани.