ОГОЛОШЕННЯ

24 вересня 2015 року о 10-00 (ауд. 330) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.43 відбудеться прилюдний захист дисертації

Майданевича Леоніда Олександровича
на тему: «Релігієзнавча експертиза: сутність та особливості проведення»

на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Предко Олена Іллівна,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри релігієзнавства;                                     

Офіційні опоненти:

доктор філософських наук, професор Стадник Микола Миколайович, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування;

кандидат філософських наук, доцент Костюк Олександр Васильович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри історії та політології.

ремонтненский район ростовской области
строительная компания стройремкомпани.

Хто Online

На сайті 11 гостей та відсутні користувачі