СОФІЯ

Гуманітарно-релігієзнавчий вісник


Вісник є одним із наукових періодичних фахових видань філософського факультету, у якому відображаються найбільш вагомі результати наукових досліджень у галузях релігієзнавства, філософії, політології та культурології науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів як Київського національного університету імені Тараса Шевченка, так й інших ВНЗ та наукових установ України, країн СНД та Європи.

Видання внесено до переліку наукових фахових видань України (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 №528).

Вартість публікації: безкоштовно

Вісник виходить щоквартально.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Державною реєстраційною службою України.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 20954-10394Р від 24.02.2014

ЗАСНОВНИК ТА ВИДАВЕЦЬ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Харьковщенко Євген Анатолійович, д-р філос. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Предко Олена Іллівна, д-р філос. наук, проф.,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Колібан Оксана Олександрівна, канд. філос. наук, асист., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Архів журналу можна подивитись на сайті філософського факультету

Архів журналу можна подивитись на сайті журналу

ремонтненский район ростовской области
строительная компания стройремкомпани.