Редакційна колегія


Бондаренко Віктор Дмитрович, д-р філос. наук, проф., Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Горбаченко Тетяна Григорівна, д-р філос. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кондратьєва Ірина Владиславівна, д-р філос. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кононенко Тарас Петрович, д-р філос. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Конотоп Людмила Григорівна, д-р філос. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Лубський Володимир Іонович, д-р філос. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Малкіна Ганна Миколаївна, д-р політ. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Панченко Валентина Іванівна, д-р філос. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Руденко Сергій Валерійович, д-р філос. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ткач Олег Іванович, д-р політ. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Филипович Людмила Олександрівна, д-р філос. наук, проф., Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України
Швед Зоя Володимирівна, д-р філос. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Цвих Володимир Федорович, д-р політ. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Шашкова Людмила Олексіївна, д-р філос. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ямчук Павло Миколайович, д-р філос. наук, проф.,  Уманський національний університет садівництва

Міжнародна редакційна рада

Абсаттаров Раушанбек Бурамбаевич, д-р філос. наук, проф., Республіка Казахстан, м. Алмати
Гоффманн Хенрік, проф., Польща, м. Краків
Мирошнікова Олена Михайлівна, д-р філос. наук, проф., Російська Федерація, м. Тула
Шахнович Маріанна Михайлівна, д-р філос. наук, проф., Російська Федерація, м. Санкт-Петербург

ремонтненский район ростовской области
строительная компания стройремкомпани.