Навігація
Новини
Кафедра
Наука
Колектив
Абітурієнтам
Журнал «Софія»
Контакти
Навчально-методична робота

За останні роки оновлено навчальні плани та понад 50 робочих програм, курсів, спецкурсів, переважна більшість яких є авторськими. Викладачі кафедри читають курси на спеціальності «Культурологія»: «Теорія й історія релігійного мистецтва» (проф. З. Швед.); «Релігієзнавство» (доц. І. Кондратьєва); «Історія та сучасний стан релігій в Україні» (проф. Є. Харьковщенко ); «Фактори розвитку сучасного релігійного життя» (доц. І. Шавріна ); «Релігія і психотерапія» (проф. О. Предко); на спеціальності «Філософія»: «Релігієзнавство» (доц. О. Сарапін); спеціальності «Політологія» - «Церковно-державні відносини», «Міжконфесійні відносини» (доц. О. Сарапін); «Релігієзнавство» (доц. І. Кондратьєва); «Інформаційна політика та релігійні чинники політичного процесу», «Християнсько-соціальні концепції політики» (доц. І. Фенно); ННЦ «Інститут біології та медицини», спеціальність «Біологія» – «Релігієзнавство» (доц. О. Пасічник). Також викладачі кафедри читають курси в ННІ публічного управління та державної служби, спеціальність «Публічне управління та адміністрування» – «Історія релігій», «Релігійна етика та аксіологія» (доц. І. Кондратьєва), «Міжконфесійні відносини», «Церковно-державні відносини» (доц. О. Сарапін); «Християнсько-соціальні концепції сучасної політики» (доц. І. Фенно); «Релігійний фундаменталізм і сучасна політика» (проф. З. Швед); Історичний факультет, спеціальність «Історія та археологія» - «Історія світових релігій» (доц. І. Кондратьєва); Інститут журналістики, спеціальність «Журналістика» – «Актуальні проблеми релігійної психології і соціології» (проф. О. Предко); Інститут філології, спеціальність «Культурологія» – «Світові релігії» (проф. О. Предко ).

Викладачі кафедри читають наступні курси на бакалавраті відділення “Релігієзнавства”: вступ до спеціальності, ранньохристиянська традиція та історія православ’я, історія та сучасний стан релігій в Україні, сучасний стан православних церков в світі, софійність київського християнства (проф. Є. Харьковщенко); релігії стародавніх цивілізації та національні релігії (проф. О. Предко, проф. З. Швед); історія та теорія вільнодумства, історія вітчизняного та зарубіжного релігієзнавства, психологія релігії, релігієзнавча думка в Україні, релігія і психотерапія (проф. О. Предко); неоорієнтальні рухи, релігії та псевдорелігії, розвиток містичних вчень, проблема життя й смерті в релігії та філософії, релігійні та езотеричні вчення (проф. Л. Конотоп); релігійний фундаменталізм та екстремізм, проблема війни і миру в релігійних традиціях світу, теорія та історія релігійного мистецтва (проф. З. Швед); релігійна етика та аксіологія (доц. І. Кондратьєва); ранньохристиянська традиція та історія православ’я, віроповчальні тексти, релігійна антропологія (доц. О. Пасічник); католицизм: історія і сучасність, географія релігії, (доц. І. Фенно, ас. Є. Нетецька); історія ранніх релігійних вірувань та культів, іслам як світова релігія, протестантизм, мусульманська філософія (доц. І. Шавріна); релігія в медіапросторі, релігія і наука: форми сучасного діалогу, соціологія релігії, основи релігійної космології (доц. Є. Пілецький, ас. О. Колібан); філософія релігії, протестантська філософія та філософія релігії Гегеля, класична буддійська філософія, буддизм як релігійна традиція, історія світової релігієзнавчої думки, патристика (доц. О. Сарапін).

Викладачі кафедри викладають такі курси в магістратурі: православ’я в сучасній Україні, виникнення і розвиток вільнодумства в Україні (проф. Є. Харьковщенко); основи релігієзнавчої експертизи, сучасна релігійна філософія (проф. О. Предко); орієнтальне християнство в сучасному світі, іконологія (доц. І. Кондратьєва); феноменологія релігії, релігієзнавчі праці М. Еліаде (доц. О. Сарапін), релігія і глобалізація, свобода совісті: правові та релігієзнавчі аспекти, релігія і політика (доц. І. Фенно); міжконфесійні відносини в системі національної безпеки України (анг.), проблеми перекладу релігієзнавчої термінології (анг.) (доц. Є. Пілецький).

Для освітнього рівня «Доктор філософії» викладачами кафедри викладаються курси: особливості проведення релігієзнавчої експертизи (проф. О. Предко); міжнародний досвід державно-конфесійних відносин (анг.) (доц. Є. Пілецький).

Викладачами кафедри підготовлено та видруковано близько 200 підручників, посібників, навчально-методичних комплексів, довідникової літератури. Найбільш вагомі результати кафедри релігієзнавства загалом: підготовлено перші підручники з релігієзнавства (шість видань, проф. Є. Харьковщенко); ісламознавства (проф. В.  Лубський), з історії релігії (проф. В. Лубський, проф. Є. Харьковщенко), з психології релігії (проф. О. Предко)), посібник з курсу «Історія ранніх релігійних вірувань і культів» (доц. І. Кондратьєва, доц. І. Шавріна, доц. І. Фенно, доц. О.  Пасічник); посібник «Модерністська криза в Католицькій церкві» (доц. І. Фенно); «Релігієзнавство» (доц. О. Сарапін, у співавторстві); «Релігійна антропологія. Навчально-методичний комплекс» (доц. О. Пасічник) та ін. Кафедра пишається своїми випускниками. До речі, кафедрою релігієзнавства було підготовлено понад 500 спеціалістів-релігієзнавців.

Релігієзнавство на кафедрі репрезентоване не лише як одна із галузей гуманітарного знання, але і як конфесійно-практичне релігієзнавство. Цьому сприяла розробка викладачами кафедри нових наукових напрямів, серед яких: софійність київського християнства (проф. Є.  Харьковщенко), проблема людської суб’єктивності у філософії та релігії (проф. Л. Конотоп), психологія релігії, релігія та психотерапія (проф. О.  Предко). Дисципліни, які викладаються колективом кафедри релігієзнавства, мають експертно- практичний характер (наприклад, «Специфіка проведення релігієзнавчої експертизи» (проф. О.  Предко). Тому й викладачі кафедри залучаються Державною службою України з етнополітики та свободи совісті до проведення релігієзнавчих експертиз тих чи інших релігійних організацій (проф. Є. Харьковщенко, проф. О. Предко, проф. З. Швед, доц. О. Сарапін). Викладачі кафедри (доц. Є.  Пілецький, проф. З. Швед), окрім філософської, мають дві-три інших вищих освіти.

На кафедрі функціонує науково-методичний семінар, на якому розглядаються актуальні проблеми сучасного релігієзнавства, пропонуються нові підходи до викладання тих чи інших релігієзнавчих проблем (Є. Харьковщенко, О. Предко, О. Сарапін, Л. Конотоп, І. Фенно).

Викладачі, які забезпечують освітні програми, мають можливість підвищувати кваліфікацію у ЗВО та їх структурних підрозділах. Підвищення кваліфікації здійснюється у Інституті післядипломної освіти, також завдяки проєктам, які пропонуються Відділом академічної мобільності КНУТШ. ЗВО надає можливість здійснювати стажування в країнах Європи (проф. Є. Харьковщенко, проф. З. Швед, доц. Кондратьєва І.В., доц. Фенно І.М.). З 2021 р. в Університеті на регулярній основі відбуваються заходи на платформі KNU Professionals, спрямовані на професійний розвиток викладачів за участі адміністрації, спікерів-викладачів Університету, стейкхолдерів. Учасниками вебінарів була більшість викладачів кафедри (проф. Є. Харьковщенко, проф. О. Предко, проф. З. Швед та ін.)

Headmaster quoteЯкщо не можеш змінити обставини, зміни своє відношення до них" - Марк Аврелій
Headmaster
Харьковщенко Євген Анатолійович

завідувач кафедри релігієзнавства

доктор філософських наук

професор

Україна, 01033, місто Київвул.Володимирська 60, ауд.309
кафедра релігієзнавствафілософського факультетукиївського національного університетуімені тараса шевченка
KNU
2023 • Кафедра релігієзнавства КНУ