Навігація
Новини
Кафедра
Наука
Колектив
Абітурієнтам
Журнал «Софія»
Контакти
Історична довідка про кафедру

З набуттям незалежності України на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка була створена кафедра релігієзнавства (1991р.). До 1996 р її очолював доктор філософських наук, професор Юрій Калінін, автор понад 200 наукових праць, серед яких монографії «Модернізм сучасного православ’я» (К., 1988), «Еволюція форм філософсько-ідеалістичного обґрунтування православ’я» (К., 1989), «Філософська апологія православ’я» (К., 1993), а також перший підручник «Релігієзнавство» (у співавторстві з Є. Харьковщенком. – К., 1994). Проф. Ю. Калінін своїми науковими дослідженнями встановив на кафедрі релігієзнавства традицію професійного вивчення релігії, релігійної філософії, філософії релігії. Курс «Релігієзнавство» відіграє суттєву роль у філософській освіті загалом, а також у професійній підготовці в галузі онтології, теорії пізнання, соціальній філософії, етики, естетики, логіки, історія філософії, культурології. Проблема релігієзнавства є значною складовою в процесі викладання науково- природничих дисциплін. Саме тому курс «Релігієзнавство» адаптований до всіх факультетів університету.

проф. Юрій Калінінпроф. Юрій Калінін

Релігієзнавча наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка набула та розвинула нові риси, як-от світоглядного плюралізму, толерантності та позаконфесійності, а системна робота з вивчення актуальних проблем дисциплінарного релігієзнавства стала підставою для ствердження у філософській університетській науці принципів системності, об’єктивності, історизму.

У 90-х рр. ХХ ст. на кафедрі працювали такі науковці-релігієзнавці: докт. філософ. наук, проф. Ю. Калінін, В. Лубський, Л.  Конотоп, канд. філософ. наук, доц.. В. Козленко, І.  Кондратьєва, О. Огнєва, О. Предко, О. Сарапін, Г. Середа, В.  Суярко, Н. Чухим, Г. Ярмиш, З. Павлун, асистент О. Спиридоненко.

З 1996 по 2013 рр. кафедру очолював докт. філософ. наук, проф., академік Академії наук вищої школи України Володимир Лубський, автор понад 270 наукових праць, дослідник релігієзнавчих аспектів проблеми війни і миру; проблем співвідношення релігії й права. Ним уперше в Україні створена наукова школа з ісламознавства та мусульманського права, доробком якої стали надруковані монографії, навчальні посібники, захищені докторські й кандидатські дисертації.

проф. Володимир Лубськийпроф. Володимир Лубський

У 1998 р. було відкрито відділення «Релігієзнавство» філософського факультету. Відтак перед членами кафедри постало надзвичайно важливе завдання – забезпечити навчальний процес відповідними дисциплінами, курсами. Колектив кафедри провів велику роботу з підготовки навчальних планів, розробки понад 50 нормативних програм курсів, спецкурсів для відділення. Це, зокрема, були курси: «Православ’я в сучасній Україні» (проф. Є.  Харьковщенко), «Езотеричні вчення і сучасні релігійні рухи» (проф. Л. Конотоп), «Історія релігій» і «Канонічне право» (проф. В. Лубський), «Психологія релігії», «Історія вітчизняного та зарубіжного релігієзнавства», (проф. О. Предко), «Релігійна етика та аксіологія» і «Богослов’я ікони» (проф. І.  Кондратьєва), «Методика викладання філософії та релігієзнавства» (проф. З. Швед), «Географія релігії» (доц, В. Козленко, ас. Є.Нетецька), «Феноменологія релігії», «Філософія релігії» (доц. О. Сарапін), «Соціологія релігії» (доц. Г. Середа). В цей час на кафедрі працювали: докт. філософ. наук, проф. В. Лубський, Л. Конотоп, Т. Горбаченко, О. Предко, канд. філософ. наук, доц. В. Козленко, І. Кондратьєва, О.  Огнєва, О. Сарапін, Г. Середа, Г. Смирнова, В. Суярко, Н.  Фатюшина, асистент О. Кулакевич.

проф. Євген Харьковщенкопроф. Євген Харьковщенко

З 2013 року і дотепер кафедру очолює докт. філософ. наук, проф. Євген Харьковщенко, коло наукових інтересів якого – софіологія, вселенське і українське православ’я, генеалогічні архіви українських церков. Вивчення релігії у всій її складності та повноті є одним із пріоритетних завдань кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Headmaster quoteЯкщо не можеш змінити обставини, зміни своє відношення до них" - Марк Аврелій
Headmaster
Харьковщенко Євген Анатолійович

завідувач кафедри релігієзнавства

доктор філософських наук

професор

Україна, 01033, місто Київвул.Володимирська 60, ауд.309
кафедра релігієзнавствафілософського факультетукиївського національного університетуімені тараса шевченка
KNU
2023 • Кафедра релігієзнавства КНУ